מ"ג מלכים ב ה כ


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר גיחזי נער אלישע איש האלהים הנה חשך אדני את נעמן הארמי הזה מקחת מידו את אשר הביא חי יהוה כי אם רצתי אחריו ולקחתי מאתו מאומה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר גֵּיחֲזִי נַעַר אֱלִישָׁע אִישׁ הָאֱלֹהִים הִנֵּה חָשַׂךְ אֲדֹנִי אֶת נַעֲמָן הָאֲרַמִּי הַזֶּה מִקַּחַת מִיָּדוֹ אֵת אֲשֶׁר הֵבִיא חַי יְהוָה כִּי אִם רַצְתִּי אַחֲרָיו וְלָקַחְתִּי מֵאִתּוֹ מְאוּמָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֣אמֶר גֵּיחֲזִ֗י נַ֘עַר֮ אֱלִישָׁ֣ע אִישׁ־הָאֱלֹהִים֒ הִנֵּ֣ה ׀ חָשַׂ֣ךְ אֲדֹנִ֗י אֶֽת־נַעֲמָ֤ן הָאֲרַמִּי֙ הַזֶּ֔ה מִקַּ֥חַת מִיָּד֖וֹ אֵ֣ת אֲשֶׁר־הֵבִ֑יא חַי־יְהֹוָה֙ כִּֽי־אִם־רַ֣צְתִּי אַחֲרָ֔יו וְלָקַחְתִּ֥י מֵֽאִתּ֖וֹ מְאֽוּמָה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מאומה" - חסר אל"ף לפי שהיתה לקיחה זו למום

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויאמר" - חשב בלבו

"הנה חשך" - רצה לומר מנע את נעמן מליתן הואיל ומנע עצמו מקחת מידו

"חי ה'" - כאומר הריני נשבע שלא יהיה כן כי אם ארוץ אחריו ואקח ממנו דבר מה

מצודת ציון

"חשך" - מנע כמו (שם כב טז) ולא חשכת

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הנה חשך אדוני". גחזי התרעם על שלא לקח ממנו עכ"פ שכר רפואה, כי ע"פ הדין אין לרפאות העכו"ם ואם יצטרך לרפאותו אין לרפאותו בחנם, וא"כ הגם שהוצרך לרפאותו, והגם שצדק מה שלא לקח ממנו דרך מתנה שחשש דאזיל ומודה לע"ז, וז"ש "הנה חשך אדוני את נעמן" מצד שהוא "ארמי" ועכו"ם, "מקחת מידו את אשר הביא", וזה עשה כדין, "חי ה' כי אם רצתי אחריו ולקחתי מאתו מאומה", ר"ל שכר רפואה:

<< · מ"ג מלכים ב · ה · כ · >>