רש"י על מלכים ב ה כו

רש"י על מלכים ב • פרק ה
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • יא • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כו • 


"העת לקחת את הכסף" - להתעשר ולקחת ממנו בגדים וזיתים וגו'