רש"י על מלכים א יח לז

<< | רש"י על מלכים אפרק י"ח • פסוק ל"ז |
ד • ה • ט • י • כא • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לד • לו • לז • לט • מב • מג • מד • מה • מו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ענני ה' ענני" - ענני באש (ובמים) ענני במטר כך תרגם יונתן ורבותינו אמרו (ברכות ט ב) ענני באש ענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם

"וידעו וגו' כי אתה ה'" - ואני עבדך וכשתשלחני לבשרם לעתיד לבא יאמינו בי אם היום תענני

"ואתה הסבות את לבם" - נתת להם מקום לסור מאחריך ובידך היה להכין לבבם אליך (שם לא ב) ומדרש אגדה (במדבר רבה יח יב) אם לא תענני אף אני אהיה כופר ואומר אתה הסבות את לבם וכן אמר משה (במדבר טז כט) אם כמות כל האדם ימותון אלה אף אני כופר ואומר לא ה' שלחני לדבר את התורה והמצות וכך אמר מיכיהו (לקמן כב כח) אם שוב תשוב בשלום לא דבר ה' בי