רש"י על מלכים א יח ט

| רש"י על מלכים אפרק י"ח • פסוק ט' | >>
ד • ה • ט • י • כא • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לד • לו • לז • לט • מב • מג • מד • מה • מו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"להמיתני" - כמו שמפרש ואומר ורוח ה' ישאך על אשר לא אדע