רש"י על מלכים א יח לד

| רש"י על מלכים אפרק י"ח • פסוק ל"ד |
ד • ה • ט • י • כא • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לד • לו • לז • לט • מב • מג • מד • מה • מו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"כדים מים" - להגדיל את הנס

"ויצקו" - אלישע (יצק) על ידיו ונעשו אצבעותיו כמעיינות ונתמלאה התעלה הוא שנאמר (מלכים ב ג יא) פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו ונעשה נס במים על ידיו ראוי הוא שיעשה הנס במים על ידיו (אליהו רבה פרק יז)