מ"ג מלכים א יח לד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר מלאו ארבעה כדים מים ויצקו על העלה ועל העצים ויאמר שנו וישנו ויאמר שלשו וישלשו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר מִלְאוּ אַרְבָּעָה כַדִּים מַיִם וְיִצְקוּ עַל הָעֹלָה וְעַל הָעֵצִים וַיֹּאמֶר שְׁנוּ וַיִּשְׁנוּ וַיֹּאמֶר שַׁלֵּשׁוּ וַיְשַׁלֵּשׁוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֗אמֶר מִלְא֨וּ אַרְבָּעָ֤ה כַדִּים֙ מַ֔יִם וְיִֽצְק֥וּ עַל־הָעֹלָ֖ה וְעַל־הָעֵצִ֑ים וַיֹּ֤אמֶר שְׁנוּ֙ וַיִּשְׁנ֔וּ וַיֹּ֥אמֶר שַׁלֵּ֖שׁוּ וַיְשַׁלֵּֽשׁוּ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

ואמר מלו אבע כדין מיא ואריקו על עלתא ועל אעיא ואמר תנו ותנו ואמר תליתו ותליתו:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כדים מים" - להגדיל את הנס

"ויצקו" - אלישע (יצק) על ידיו ונעשו אצבעותיו כמעיינות ונתמלאה התעלה הוא שנאמר (מלכים ב ג יא) פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו ונעשה נס במים על ידיו ראוי הוא שיעשה הנס במים על ידיו (אליהו רבה פרק יז)

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שלשו" - שפכו פעם שלישית וגו'

"שנו" - שפכו פעם שנית ושפכו פעם שנית

"ויצקו" - וישפכו וכן עשו ושפכו ועם כי לא נזכר כי מעצמו יובן

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמר מלאו ארבעה כדים מים". הנה היה צריך להוריד שפע המטר מן המקור העליון, שידוע כי ארבעה חיות נושאים את המרכבה העליונה והתחתונה שדרך שם תעבור השפע, ולנגדם מלא ארבעה כדים להוריד השפע מארבע כנפות הארץ העליונה שבעולם האצילות אל עולם הכסא: "ויאמר שנו". להריק השפע מארבעה נושאי הכסא אל עולם המלאכים: "ויאמר שלשו". להוריד המים מן ארבעה חיות שראה יחזקאל במרכבה התחתונה המלאכיית אל האופנים שהוא העולם השפל: