רש"י על מלכים א טו כה

רש"י על מלכים א • פרק טו
א • יב • יג • יד • כב • כה • לג • 


"שנתים" - השניה והשלישית לאסא