רש"י על מלכים א טו יד

<< רש"י על מלכים א • פרק טו
א • יב • יג • יד • כב • כה • לג • 


"והבמות לא סרו" - במות היחיד שהורגלו ליקרב עליהן לשמים משחרבה שילה עד שנבנה הבית שהיו הבמות מותרות לא סרו עתה ואף על פי שנאסרו משנבנה הבית והיו ענושים עליה כרת