רש"י על מלכים א טו יב

רש"י על מלכים א • פרק טו >>
א • יב • יג • יד • כב • כה • לג • 


"ויעבר הקדשים" - תרגם יונתן ופלי נפקת ברא