רש"י על מלכים א טו יב

| רש"י על מלכים אפרק ט"ו • פסוק י"ב | >>
א • יב • יג • יד • כב • כה • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויעבר הקדשים" - תרגם יונתן ופלי נפקת ברא