רש"י על מלכים א טו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובשנת שמונה עשרה למלך ירבעם" - שנה אחת אחר מות רחבעם ובשנת עשרים לירבעם מלך אסא שנה השלישית של נדב (אבים) נמנית למלך אסא שנה ולו נמי נמנית

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעבר הקדשים" - תרגם יונתן ופלי נפקת ברא

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויסירה מגבירה" - מהיות גבירה "אשר עשתה מפלצת" - אמרו רבותינו (עבודה זרה מד א) מפליא ליצנותא כמין זכרות עשתה לה והיא היתה נבעלת לו בכל יום

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והבמות לא סרו" - במות היחיד שהורגלו ליקרב עליהן לשמים משחרבה שילה עד שנבנה הבית שהיו הבמות מותרות לא סרו עתה ואף על פי שנאסרו משנבנה הבית והיו ענושים עליה כרת

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אין נקי" - אפילו חתן מחדרו שנאמר בו (דברים כד ה) נקי יהיה לביתו שנה אחת

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שנתים" - השניה והשלישית לאסא

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשנת שלש לאסא מלך יהודה מלך בעשא" - שנה השלישית לאסא נמנית לנדב ולבעשא