רש"י על מלכים א טו א

<< רש"י על מלכים א • פרק טו
א • יב • יג • יד • כב • כה • לג • 


"ובשנת שמונה עשרה למלך ירבעם" - שנה אחת אחר מות רחבעם ובשנת עשרים לירבעם מלך אסא שנה השלישית של נדב (אבים) נמנית למלך אסא שנה ולו נמי נמנית