רש"י על מלכים א ח ח

<< | רש"י על מלכים אפרק ח' • פסוק ח' |
א • ב • ד • ו • ז • ח • י • יב • יג • טו • טז • כב • כג • כד • כז • לא • לב • לג • לה • לז • מג • מד • מה • נא • נו • נט • סד • סה • סו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויראו ראשי הבדים" - בפרוכת שכנגד הפתח באמה טרקסין יכול יהיו מקרעין בה ויוצאין תלמוד לומר ולא יראו החוצה הא כיצד דוחקין ובולטין כעין שני דדי אשה כענין שנאמר (שיר השירים א יג) בין שדי ילין (יומא נד א)