רש"י על מלכים א ח נא

| רש"י על מלכים אפרק ח' • פסוק נ"א |
א • ב • ד • ו • ז • ח • י • יב • יג • טו • טז • כב • כג • כד • כז • לא • לב • לג • לה • לז • מג • מד • מה • נא • נו • נט • סד • סה • סו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"כור הברזל" - חרסים שמזקקין בו זהב קרוי כור