רש"י על מלכים א ח ד

| רש"י על מלכים אפרק ח' • פסוק ד' |
א • ב • ד • ו • ז • ח • י • יב • יג • טו • טז • כב • כג • כד • כז • לא • לב • לג • לה • לז • מג • מד • מה • נא • נו • נט • סד • סה • סו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ואת אהל מועד" - שעשה משה וגנזו שלמה משנבנה בית ראשון כמו ששנינו בתוספתא דסוטה (יג א)

"אשר באהל" - אשר נטה דוד לארון