רש"י על מלכים א ח לג

<< | רש"י על מלכים אפרק ח' • פסוק ל"ג |
א • ב • ד • ו • ז • ח • י • יב • יג • טו • טז • כב • כג • כד • כז • לא • לב • לג • לה • לז • מג • מד • מה • נא • נו • נט • סד • סה • סו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"והודו את שמך" - שחייב אדם לברך על הרעה (ברכות נד א)