רש"י על מלכים א ג ד

<< רש"י על מלכים א • פרק ג
א • ב • ג • ד • ו • ז • ט • יד • טו • כא • כז • 


"היא הבמה הגדולה" - הוא מזבח הנחשת שעשה משה במדבר והוקבעה בשילה חרבה שילה בימי עלי ובא לנוב חרבה נוב בימי שאול ובאו לגבעון

"יעלה שלמה" - כמו מעלה שלמה

"על המזבח ההוא" - ביום אחד