רש"י על מלכים א ג יד

| רש"י על מלכים אפרק ג' • פסוק י"ד | >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ט • יד • טו • כא • כז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


מלכים א ג', י"ד:

וְאִ֣ם ׀ תֵּלֵ֣ךְ בִּדְרָכַ֗י לִשְׁמֹ֤ר חֻקַּי֙ וּמִצְוֺתַ֔י כַּאֲשֶׁ֥ר הָלַ֖ךְ דָּוִ֣יד אָבִ֑יךָ וְהַאֲרַכְתִּ֖י אֶת־יָמֶֽיךָ׃


"ואם תלך בדרכי וגו' והארכתי את ימיך" - העושר והכבוד שלא התניתי בתורתי לתת למלך אתן לך בין זכאי בין חייב אבל אורך הימים ומלכות הדורות כבר התניתי בתורתי (דברים יז כ) לבלתי סור מן המצוה למען יאריך ימים על ממלכתו וגו' ועל אותו תנאי לא אשנה ואם תלך בדרכי והארכתי וגו' וכן במלכות דורותיו אחריו אמר לו (לקמן ט ד-ה) ואתה אם תלך לפני וגו' לא יכרת לך איש וגו' כך שנויה בספרי ורבי חנינא בן גמליאל אומר הרי הוא אומר גם עושר גם כבוד וגו'