רש"י על מיכה ז ז

רש"י על מיכה • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • יא • יב • יג • יד • יז • כ • 


"ואני בה' אצפה" - הנביא אומר כן