רש"י על מיכה ז ה

<< רש"י על מיכה • פרק ז
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • יא • יב • יג • יד • יז • כ • 


"אל תאמינו בריע" - כמשמעו ורבותינו פירשו כלפי מעלה אל תחטאו ותאמרו הקב"ה אוהבינו והוא ימחול לנו

"משוכבת חיקך" - נשמתך היא תעיד בך

"פתחי פיך" - דברי פיך פתיחות פיך