רש"י על מיכה ז יז

רש"י על מיכה • פרק ז
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • יא • יב • יג • יד • יז • כ • 


"כזוחלי ארץ" - הם נחשים הזוחלים על גחונם בעפר הארץ

"ירגזו ממסגרותיהם" - יחרדו מרוב דוחק איסוריהם ומסגר כלאם