רש"י על מיכה ב ט

<< רש"י על מיכה • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


"נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה" - שאתם הורגים את בעליהן והן יושבות אלמנו' או לפי שאתם נוטלין את ממון בעליהם והם יושבים ומצירים ואין משמחין את נשותיהן

"תקחו הדרי" - הדר הוד ועושר שנתתי להם