רש"י על מיכה ב ב

<< רש"י על מיכה • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


"ובתים ונשאו" - מוסב על וחמדו חומדים בתים

"ונשאו" - כמו ולקחו