רש"י על מיכה ב ה

<< רש"י על מיכה • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


"משליך חבל" - חולק נחלה שכן דרך לחלק נחלה בחבל המדה