רש"י על מיכה ב יג

<< רש"י על מיכה • פרק ב
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


"עלה הפורץ" - מושיעם הפורץ גדרת סירים ומסוכות חדקים ליישר לפניהם הדרך