רש"י על ישעיהו ס כא

"להתפאר" - שאהיה מתפאר בם (פרוונטי"ר בלע"ז)