רש"י על ישעיהו ס יא

<< רש"י על ישעיהו • פרק ס
ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יג • יד • טז • יז • יט • כ • כא • כב • 


"ופתחו שעריך תמיד" - ל' פתוח ממשקולת ל' כבד ע"ש שפתיחתן פתיחת עולם פתיחת תמיד כמו שבר מל' שבירה כך מלשון פתיחה (טי"ש אובירט"ש בלע"ז)