רש"י על ירמיהו מא יז

| רש"י על ירמיהופרק מ"א • פסוק י"ז |
א • ה • ט • יב • יז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"בגרות כמהם" - בגרות דיהב דוד לכמהם בר ברזילי גלעדאה כששב ממלחמת אבשלום כמו שנאמר בספר שמואל (ב יט) אתי יעבור כמהם וגו'