רש"י על ירמיהו מא א

<< רש"י על ירמיהו • פרק מא
א • ה • ט • יב • יז • 


"ורבי המלך" - ושרי המלך נתקנאו בו שנטל גדולה