רש"י על ירמיהו מא יב

רש"י על ירמיהו • פרק מא
א • ה • ט • יב • יז • 


"אל מים רבים" - על ברכת מיין סגיאין