רש"י על ירמיהו מא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ורבי המלך" - ושרי המלך נתקנאו בו שנטל גדולה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להביא בית ה'" - כשנסעו מביתם לא היו יודעים בחורבן הבית ובדרך שמעו וקרעו בגדיהם וגלחו זקנם "ומתגודדים" - לשון שריטה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר הכה ביד גדליהו" - מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח ולא חש העלה עליו כאילו נהרגו על ידו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל מים רבים" - על ברכת מיין סגיאין

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בגרות כמהם" - בגרות דיהב דוד לכמהם בר ברזילי גלעדאה כששב ממלחמת אבשלום כמו שנאמר בספר שמואל (ב יט) אתי יעבור כמהם וגו'