רש"י על ירמיהו מא ה

רש"י על ירמיהו • פרק מא
א • ה • ט • יב • יז • 


"להביא בית ה'" - כשנסעו מביתם לא היו יודעים בחורבן הבית ובדרך שמעו וקרעו בגדיהם וגלחו זקנם

"ומתגודדים" - לשון שריטה