רש"י על ירמיהו יח כב

<< רש"י על ירמיהו • פרק יח >>
ג • ד • ח • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כא • כב • כג • 


"כי כרו שוחה" - שחשדוהו מאשת איש שנאמר (משלי כג) כי שוחה עמוקה זונה