רש"י על ירמיהו יח יח

<< רש"י על ירמיהו • פרק יח
ג • ד • ח • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כא • כב • כג • 


"ויאמרו לכו וגו'" - ירמיהו היה קובל על אנשי ענתות ואומר שאומרים כן

"תורה מכהן" - שעל הכהנים להורות תורה שנאמר יורו משפטיך ליעקב (דברים לג)

"ודבר מנביא" - דברי נבואה

"ונכהו בלשון" - ונסהדיניה סהדון דשקר