רש"י על ירמיהו יח ח

רש"י על ירמיהו • פרק יח
ג • ד • ח • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כא • כב • כג • 


"מרעתו אשר דברתי עליו" - מעבירות שבידו אשר בשבילו דברתי עליו לנתוש ולנתוץ (אשרפורק"י בלע"ז)

"ונחמתי" - וחשבתי מחשבה אחרת