רש"י על ירמיהו יח ח

"מרעתו אשר דברתי עליו" - מעבירות שבידו אשר בשבילו דברתי עליו לנתוש ולנתוץ (אשרפורק"י בלע"ז)

"ונחמתי" - וחשבתי מחשבה אחרת