רש"י על ירמיהו ב לא

<< | רש"י על ירמיהופרק ב' • פסוק ל"א |
ב • ג • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ראו דבר ה'" - הוציא להם צנצנת המן אמר להם ראו כאן מה דבר ה' מועיל

"המדבר הייתי לישראל" - ל' תימה הוא לכך נקודה מ"ם רפי וה"א בחטף פתח כלום נדמה לאבותיכם שהוא מדבר כשהלכו בו שהורדתי להם לחם זה דבר יום ביומו

"מאפליה" - ל' חשך

"מדוע אמרו עמי רדנו" - נבדלנו ממך כמו הרודה פת מן התנור כך מדרש רבי תנחומא ומנחם פירש רדנו ל' ירידה ועוד פנים אחרים