רש"י על ירמיהו ב ו

רש"י על ירמיהו • פרק ב >>
ב • ג • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לג • לד • לה • לו • 


"ולא אמרו איה ה'" - כי נלך אחרי אלהים אחרי'

"ערבה" - (פלנטור"א בלע"ז)

"ושוחה" - נטויה (אינפוושיא"ה בלע"ז)

"ציה" - (דישגאט"ה בלע"ז)

"וצלמות" - לשון חשך הוא