רש"י על ירמיהו ב ל

<< רש"י על ירמיהו • פרק ב >>
ב • ג • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לג • לד • לה • לו • 


"לשוא הכיתי" - על חנם כי לא הועיל שיקחו מוסר

"אכלה חרבכם" - את נביאכם הרגתם את זכריה וישעיהו