רש"י על יחזקאל ט ט

<< רש"י על יחזקאל • פרק ט
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • 


"מלאה מטה" - דין מעוקל