רש"י על יחזקאל ט ד

<< רש"י על יחזקאל • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • 


"והתוית תו" - ורשמת רושם

"על מצחות האנשים" - הצדיקים כדי להיות לאות שלא יפגעו בם המשחיתים