רש"י על יחזקאל ט ח

רש"י על יחזקאל • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • 


"ונאשאר אני" - ונשארתי אני