רש"י על יונה ג ט

<< רש"י על יונה • פרק ג >>
ד • ו • ז • ח • ט • י • 


מי יודע – עבירות שבידו, ישוב: