רש"י על יונה ג ז

<< רש"י על יונה • פרק ג >>
ד • ו • ז • ח • ט • י • 


ויזעק – ציווה והכריז:

מטעם המלך וגדוליו – מעצת המלך וגדוליו ציוו להכריז: