רש"י על יהושע כא ט

רש"י על יהושע • פרק כא
ה • ט • יח • מ • 


"אשר יקרא אתהן בשם" - לפי שלא הזכיר למעלה את שמות הערים שנתנו להם ולמטה הוא מפרש את שמותם לכך אמר אשר יקרא אתהן בשם