רש"י על יהושע כא ה

| רש"י על יהושעפרק כ"א • פסוק ה' |
ה • ט • יח • מ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ולבני קהת הנותרים" - הם בני משה ובני יצהר וחברון ועוזיאל

"ממשפחת מטה אפרים" - מנחלת שבט בני אפרים נפלו להם אלה הערים שבכל שבט ושבט נטלו כמה שנאמר (במדבר לה ח) מאת הרב תרבו ומאת המעט תמעיטו איש כפי נחלתו אשר ינחלו יתן מעריו ללוים