רש"י על יהושע כא יח

| רש"י על יהושעפרק כ"א • פסוק י"ח |
ה • ט • יח • מ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ואת עלמון" - ובדברי הימים (א ו מה) ואת עלמת הוא בחורים שיונתן (שמואל ב ג טז) מתרגם אותה עלמות