רש"י על יהושע כא מ

| רש"י על יהושעפרק כ"א • פסוק מ' |
ה • ט • יח • מ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ומגרשיה סביבותיה" - אלפים אמה לכל רוח