רש"י על יהושע כא מ

רש"י על יהושע • פרק כא
ה • ט • יח • מ • 


"ומגרשיה סביבותיה" - אלפים אמה לכל רוח