רש"י על יהושע יז א

<< רש"י על יהושע • פרק יז
א • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יח • 


"למכיר בכור מנשה" - לפיכך נטל תחלה בימי משה בעבר הירדן ויהי לו הגלעד והבשן