רש"י על יהושע יז יד

| רש"י על יהושעפרק י"ז • פסוק י"ד | >>
א • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"וידברו בני יוסף" - שבט מנשה

"עד אשר עד כה ברכני ה'" - עד אשר ראית שנתרבה מנינו ממנין ראשון למנין שני עשרים אלף וחמש מאות כמנין כה בגימטריא במנין ראשון אתה מוצא במנשה בספר (במדבר א לד) שנים ושלשים אלף ומאתים ובפנחס (שם כו לד) שנים וחמשים אלף ושבע מאות דבר אחר עד אשר עד כה ברכה נאמרה לאברהם (בראשית טו ה) כה יהיה זרעך נתקיימה בי ולפי פשוטו עד אשר עד כה עד אשר כך כאשר אתה רואה