רש"י על יהושע יז יח

רש"י על יהושע • פרק יז
א • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יח • 


"כי הר יהיה לך" - אותו שאמרתי לך עלה לך היערה

"כי יער הוא ובראתו" - כי יער הוא ואינו ראוי אלא לעם רב ויבראוהו ויפנוהו

"ובראתו" - אתה שאתה עם רב

"והיה לך תוצאותיו כי תוריש את הכנעני" - על ידי שאתה עם רב

"כי רכב ברזל לו" - ואין אחד משאר השבטים כדאי להלחם בו

"כי חזק הוא" - ואתה יש בך היכולת ותורישנו ורבותינו פירשו (בבא בתרא קיח א) עלה לך היערה החביאו עצמכם ביערות שלא תשלוט בכם עין הרע