רש"י על חגי א ו

<< | רש"י על חגיפרק א' • פסוק ו' |
א • ב • ד • ה • ו • ח • ט • י • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"והבא מעט" - בעון בכורים שבטלו

"אכול ואין לשבעה" - בעון ביטול מנחות

"שתו ואין לשכרה" - שניטל טעם היין לפי שבטלו הנסכים

"לבוש ואין לחום לו" - בעון בגדי כהונה שבטלו

"והמשתכר משתכר אל צרור נקוב" - כל ריוח שאתם עושים הולך וכלה כנותן מעותיו בקשר בגד נקוב